vrijdag 30 maart 2018

Altijd rein

Lukas 11:38
‘De Farizeeër verwonderde zich, toen hij zag, dat Hij Zich voor het eten niet eerst wies.’

De Farizeeër let op de buitenkant, maar bij Jezus gaat het om het hart. De Farizeeër oordeelt en veroordeelt, omdat hij leeft onder de druk van goed en kwaad. Dat was de boom waarvan God wil dat we er niet van eten. Van goed en kwaad ga je dood. Oordeel niet, opdat je niet geoordeeld wordt. Het hele systeem van goed en kwaad is door Jezus vervangen door voor Mij of tegen Mij. Wie voor Jezus is, aanvaardt Gods genade voor zondaren. Wie tegen Jezus is, wil zelf rein en rechtvaardig worden door werken. Jezus liet duidelijk zien, dat Hij in de vrijheid van Gods genade leefde en niet onder de wet van goed en kwaad. Er gaat een lering uit van het feit dat Jezus zich niet reinigt voor het eten, Hij is altijd rein! Zo is het ook met wie gelooft in Hem. Je bent rein door het woord dat Hij gesproken heeft. Het is volbracht. Onze reinheid is Jezus zelf. Hij verandert ons van binnenuit.