donderdag 22 maart 2018

De wet drijft je naar Gods genade

Romeinen 3:20
'..daarom, dat uit werken der wet geen vlees voor Hem gerechtvaardigd zal worden, want wet doet zonde kennen.'

De wet van Mozes maakt niemand rechtvaardig, sterker nog, door de wet neemt de zonde toe. Dat was precies wat de wet moest aantonen. De standaard van Gods recht is te hoog voor ons. Dat kunnen we niet waar maken. Dat is wat de wet ons leert. Daarom drijft de wet je in de armen van Gods genade. Niet om het daarna opnieuw te proberen, maar om dat juist niet meer te doen. Gods genade in Christus betekent het einde van de wet. Het einde, je bent er, daar waar God je hebben wil. Een mens die zich bewust is geworden van eigen onmacht, krijgt uit genade Gods gerechtigheid voor eeuwig. Je bent voor eeuwig rechtvaardig door Jezus. Hij is jouw gerechtigheid bij God. De wet is niet langer nodig, je wordt nu door Gods Geest geleid. Hij leert je te leven uit genade, zonder eigen gerechtigheid.