vrijdag 16 maart 2018

Geen zondaar maar zoon

Johannes 15:15
‘Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet, wat zijn heer doet; maar u heb Ik vrienden genoemd, omdat Ik alles, wat Ik van mijn Vader gehoord heb, u heb bekend gemaakt.’

De relatie met God is totaal veranderd door de komst van Jezus. De scheiding tussen God en mensen is weggenomen aan het kruis en nu hebben we vrijmoedig toegang tot de genade waarin we zijn geplaatst. God is onze Vader geworden, we zijn opnieuw geboren, niet uit zonde, uit Adam, maar uit God. Vanaf het moment dat we Jezus aannemen, accepteren als onze toegang tot God, gaat God Zijn hart met ons delen. Hij behandelt ons niet langer als zondaars, want dat zijn we niet meer, maar als zonen en dochters. Vrienden worden we genoemd, dat betekent samen optrekken, samen delen. Het kost erg veel moeite om christenen ervan te overtuigen, dat niet langer de zonde heer is in hun leven, maar Jezus. We zijn vrije kinderen van God die leren leven uit geloof. Jezus is onze gerechtigheid, onze heiligheid en onze toegang tot de Vader. Aanvaard het en geniet ervan.