woensdag 21 maart 2018

God wil geen knechten maar zonen

Lukas 15:19
‘.. ik ben niet meer waard uw zoon te heten; stel mij gelijk met een uwer dagloners.’

De woorden ‘ik ben niet meer waard ..’ geven aan hoe mensen denken over zichzelf, wanneer ze hebben gefaald. Hoeveel gelovigen zullen deze woorden hebben herhaald tegenover God? Ik ben niet waard uw zoon te heten, laat mij maar knecht zijn. Het verschil tussen zoon en knecht is een verschil als tussen dag en nacht. Onder de wet ben je slaaf, leef je in de nacht, leef je veroordeeld. Onder de genade ben je Gods zoon, geliefd, waardevol, in het licht. Natuurlijk ben je niet waard, dat God je Vader is, van je houdt, je tot zoon en erfgenaam heeft gemaakt. Maar genade ontvang je niet omdat je het waard bent. Gods liefde heeft niets met succes of falen te maken. We moeten afleren zo te denken, dat heeft de wereld ons geleerd. In de wereld ben je iets waard, wanneer je iets presteert. Bij God ben je waardevol, omdat je Zijn kind bent en Jezus hebt aanvaard als je Redder. Er zal nooit iets van je waarde verdwijnen, want Jezus zelf is je waarde. God zoekt geen knechten, maar zonen en dochters die uit genade leven en genieten van Gods liefde, juist als ze hebben gefaald.