maandag 5 maart 2018

Gods kind

Galaten 4:7
‘Gij zijt dus niet meer slaaf, doch zoon; indien gij zoon zijt, dan zijt gij ook erfgenaam door God.’

Slaaf of zoon, dat is het verschil tussen wet en genade. De wet maakt duidelijk dat ieder mens van nature een slaaf van de zonde is. Je komt er niet onderuit, al doe je nog zo je best. Gods genade leert dat we verlost zijn uit die slavernij en dat we nu kinderen van God zijn door Hem. Door Hem zijn we verlost, door Hem zijn we gaan leven en door Hem groeien we naar elkaar en Hem toe, wanneer we ons vasthouden aan de waarheid. Dus voel je je rot, dan zeg je, ik houd vast aan de waarheid dat ik Gods kind ben, geliefd, gezegend en vrij.