zondag 25 maart 2018

Gratis rechtvaardig

Romeinen 3:24
‘.. en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.’

Paulus legt uit dat ieder mens Gods genade nodig heeft om behouden te worden. Onder de wet werd niemand rechtvaardig en zonder de wet ook niet. De wet leert alleen zonde kennen. Niemand is rechtvaardig is de conclusie. Eigen inspanning helpt je niet, je best doen netjes te leven, helpt je niet, je wordt er niet rechtvaardig door. Maar nu is er buiten de wet om gerechtigheid door geloof. Je bent rechtvaardig uit Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Het woord van God kan het niet duidelijker zeggen. Het is uit Hem dat je gered bent en rechtvaardig verklaard. Het is uit Hem dat je heilig bent en blijft. Het is aan ons om die waarheid te aanvaarden en eruit te leven. Steeds opnieuw moet je beseffen, dat je heil uit God is, uit genade en dat je er zelf niets aan kunt toevoegen of veranderen. Uit dat geloof leven we, tot eer van Hem die het werk heeft volbracht.