dinsdag 27 maart 2018

In Hem

Handelingen 17:28
'Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij, gelijk ook enige van uw dichters hebben gezegd: Want wij zijn ook van zijn geslacht.'

De Bijbel vertelt keer op keer dat we in Christus zijn. In Hem hebben we de vergeving van onze zonden. In Hem zijn we gerechtvaardigd. In Hem zijn we zonder zonden en vrij. In Hem leven we, zijn we opgestaan en opnieuw geboren. In Hem, in Hem, in Hem. Onze focus moet zijn op ‘in Hem’. Niemand kan ons scheiden van Gods liefde, want we zijn in Hem. Niemand kan ons veroordelen, want we zijn in Hem. Zoals een hand in een handschoen, zo zijn we in Hem. Hij omvat ons, buiten Hem zijn we verloren. Sommigen denken dat we op eigen kracht in Hem kunnen zijn. Dat we in Hem en uit Hem kunnen zijn. Dat we ons best moeten doen om niet uit Hem te raken. De werkelijkheid is, dat we door Gods genade in Hem zijn geplaatst voor eeuwig. En als we denken dat we door ons gedrag uit Hem zijn geraakt, zijn we nog steeds in Hem. We zijn een met Hem, van Zijn geslacht. Zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld. In Hem is onze positie, van daaruit leven we.