zaterdag 3 maart 2018

Jezus eerst

Lukas 9:59
‘En Hij zeide tot een ander: Volg Mij. Maar deze zeide: Sta mij toe eerst heen te gaan en mijn vader te begraven.’

Als Jezus je roept, is er niets belangrijker dan dat. Het woordje eerst laat zien dat degene die werd uitgenodigd om Jezus te volgen, zijn vader hoger had staan dan Jezus. Dat is heel begrijpelijk en de tekst wil zeker niet zeggen, dat je vader onbelangrijk is, maar het gaat om het woordje eerst. Het volgen van Jezus vraagt een radicale keuze. Je verlaat het gebied van je vader en gaat het gebied in van Gods koninkrijk. Daar gelden andere normen en zijn andere belangen. Het gaat niet meer om jou maar om Hem. Je volgt Hem niet omdat jij dat wilt, maar omdat Hij het wil. Hij bepaalt de weg en Hij is het doel. Het volgen van Jezus is uit Hem en door Hem en tot Hem. Niet langer ik leef, maar Christus leeft in mij.