zaterdag 24 maart 2018

Liefde zoekt zichzelf niet

Handelingen 20:24
‘Maar ik tel mijn leven niet en acht het niet kostbaar voor mijzelf, als ik slechts mijn loopbaan mag ten einde brengen en de bediening, die ik van de Here Jezus ontvangen heb om het evangelie der genade Gods te betuigen.’

Paulus telt zijn leven niet. Vanwege het brengen van de boodschap van genade werd hij voortdurend vervolgd, geslagen, gevangen gezet en was zijn leven in gevaar. Maar dat telde voor hem niet. Hij had een hoger doel dan zijn eigen leven redden. Zijn leven was gered op weg naar Damascus, daar had hij Jezus ontmoet. Wat hem toen is overkomen, daarvan wilde hij getuigen. Iedereen moest het weten, alle mensen moesten gered worden. Het is de Geest van Christus die in het leven van Paulus zichtbaar wordt. Ook Jezus telde Zijn leven niet, maar gaf het als losprijs voor allen. Het leven van Paulus na zijn ontmoeting met Jezus is de vrucht van Gods liefde voor mensen. Die Geest tilt je uit boven je ellende. Die Geest wil getuigen van de liefde van God, tegen elke prijs.