maandag 26 maart 2018

Niet wordt wel

Romeinen 9:25
‘gelijk Hij ook bij Hosea zegt: Ik zal niet-mijn-volk noemen: mijn-volk, en de niet-geliefde: geliefde.’

Dit is wat genade doet, het maakt van ‘niet’ ‘wel’. Niet-heilig wordt wel-heilig. Niet-rechtvaardig wordt wel-rechtvaardig. En dat alles op grond van het ene offer van Christus. Zie wat een waarde dat offer heeft voor God. Op grond van het bloed van Jezus, op grond van Zijn dood en opstanding, kan God alles wat ‘niet’ was, ‘wel’ verklaren. Wij zijn Gods geliefde kinderen door Jezus. Wij zijn Gods geliefden. Dit grote wonder van genade moet je aanvaarden als een Goddelijk geschenk. Probeer er niets van af te nemen door eigen inspanningen. Je doet Jezus tekort als je probeert zelf aangenaam voor God te worden. Je bent het al. Alle roem is uitgesloten, behalve voor Jezus. Hem komt alle eer en aanbidding toe voor eeuwig.