vrijdag 9 maart 2018

Nieuw leven

Colossenzen 2:11
'In Hem zijt gij ook met een besnijdenis, die geen werk van mensenhanden is, besneden door het afleggen van het lichaam des vlezes, in de besnijdenis van Christus,'

Snijden maakt iets stuk, zo is het ook met de besnijdenis. De besnijdenis van Christus, daarmee wordt de kruisiging bedoeld. Aan het kruis werd de Adam-mens, de zondaar, gedood, stukgesneden, afgesneden van het leven. Jezus onderging die besnijdenis voor ons. Hij was de laatste Adam. Na Zijn opstanding uit de dood, is Hij niet langer de zondaar die moest sterven, maar de rechtvaardige die door de dood niet vast te houden was. Onvernietigbaar leven bracht Hij aan het licht. Dat deed Hij voor ons, zodat wij in Hem onze Adam-natuur hebben afgelegd en nieuw leven hebben aangedaan. Opnieuw geboren, maar nu uit Geest, uit God. Het is geen werk van mensenhanden, maar een daad van Gods liefde. In Hem zijn we vrij van de slavernij van de zonde, vrij van de angst voor de dood. We leven voor eeuwig in Christus, de rechtvaardige. Zo ziet God ons, even rechtvaardig en heilig als Jezus.