donderdag 29 maart 2018

Volbracht

Johannes 19:30
‘Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zeide Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest.’

Jezus werd aan het kruis tot zonde gemaakt. Hij nam onze schuld op zich en droeg die weg. Ook de zure wijn spreekt van de onvolmaakte vrucht van de menselijke natuur. Je zou kunnen zeggen, dat Jezus ons bloed dronk zodat wij nu Zijn bloed mogen drinken. Het leven is in het bloed en bloed is het teken van het verbond. Onschuldig bloed wordt geofferd om onreine mensen te reinigen. Dan is het alles volbracht. Eindelijk kan Jezus zijn hoofd neerleggen en zijn leven afleggen. Niemand heeft Zijn leven geroofd, Hij heeft het gegeven. Ook dat staat voor Gods genade. God schenkt ons Zijn Zoon en in Hem het leven. Wat een enorme diepgang in een simpel zinnetje van Johannes. Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest. Pure genade.