zondag 11 maart 2018

Vrijmoedig vertrouwen

Efeziƫrs 3:12
'.. in wie wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen hebben door het geloof in Hem.'

Paulus schrijft aan de EfeziĆ«rs over het geheime plan van God dat eeuwenlang verborgen is gebleven, maar nu door Christus is geopenbaard. Het plan om aan de hele schepping, hemel en aarde, overheden en machten, de veelkleurige wijsheid van God te tonen en de onnaspeurbare rijkdom in Christus. Je hebt geen idee waar het over gaat, je kunt het niet bedenken, maar we hebben vrijmoedigheid om er met vertrouwen gebruik van te maken. Wat je ook nodig hebt, het is er. Wat je ook aan noden hebt, ze worden opgelost. Wijsheid is er in overvloed, kracht, gezondheid, vreugde, vrede, liefde, veiligheid, alles is beschikbaar in een overvloedige mate. In Gods veelkleurige wijsheid bestaan geen hiaten. Er zijn geen zwarte gaten of blinde vlekken. En we hebben toegang door geloof in Hem. Heb je iets nodig, begrijp je iets niet, vertrouw op Hem en verwacht een oplossing die je zelf niet had kunnen bedenken. Zeg gewoon: ‘Here Jezus, ik vertrouw op u.’