woensdag 28 maart 2018

Welkom op het feest

Johannes 6:29
'Jezus antwoordde en zeide tot hen: Dit is het werk Gods, dat gij gelooft in Hem, die Hij gezonden heeft.'

De verloren zoon voelde zich onwaardig en wilde daarom werken. ‘Laat mij maar uw knecht zijn, in plaats van uw zoon,’ zei hij. Maar die vlieger ging niet op. Zijn Vader wilde van geen werken weten en in plaats daarvan maakte Hij een feest gereed. Ook nu nog willen veel christenen werken voor God in plaats van genieten van het feest. Ze voelen zich onwaardig, door verkeerde prediking. Als je steeds hoort dat je zondig en slecht bent, ga je dat geloven. Maar je moet horen dat je geliefd bent en rein door het bloed van Jezus. Dat je Gods zoon of dochter bent voor eeuwig en dat niets je kan scheiden van Zijn liefde. Johannes schrijft: Dit is het werk Gods, dat je gelooft in Hem, die Hij gezonden heeft. Het kost misschien wat moeite om je denken te vernieuwen op dit punt, maar je doet God geen plezier als je zegt zijn knecht te willen zijn, in plaats van zijn zoon. Geniet van het volbrachte werk van Jezus en geloof dat je zonden zijn vergeven voor eeuwig.