woensdag 11 april 2018

Bemoediging in verdrukking

2Thessalonisenzen 1:12
'.. opdat de naam van onze Here Jezus in u verheerlijkt worde, en gij in Hem, naar de genade van onze God en van de Here Jezus Christus.'

Paulus wijst naar de wederkomst van de Here Jezus om de gelovigen van Thessalonica te bemoedigen. Wanneer Hij komt, zal Hij hun vijanden vergelden wat ze hen hebben aangedaan. ‘In de wereld lijd je verdrukking’, heeft Jezus gezegd, ‘vanwege Mijn naam.’ Jacobus zegt: ‘Het is genade, wanneer gij lijden moet om Christus.’ Het getuigenis van Jezus wordt door de wereld nog steeds niet aanvaard. Er is genade voor iedereen, maar genade betekent je eigen bankroet. Genade houdt in, dat je toegeeft niet aan Gods gerechtigheid te kunnen voldoen. Genade is ook buigen voor God en erkennen dat Zijn waarheid waar is. De wereld zal dit nooit doen. In de wereld gaat het om macht en eigen gerechtigheid, aanzien en geweld. Maar bij God gaat het om ontferming en vergeving, liefde en trouw. Die twee partijen botsen, zijn onverenigbaar. Maar als Jezus terugkomt, wordt alles voor iedereen duidelijk. Dan zal Hij zich verheerlijken in ons, en wij zijn verheerlijkt in Hem. Als de wereld ons vervolgt, is het ons geloof in Jezus dat de wereld overwint. In alles zijn we meer dan overwinnaar door Hem.