zondag 1 april 2018

De enige weg tot behoud

Handelingen 13:46
‘Maar Paulus en Barnabas zeiden vrijmoedig: Het was nodig, dat eerst tot u het woord Gods werd gesproken, doch nu gij het verstoot en u het eeuwige leven niet waardig keurt, zie, nu wenden wij ons tot de heidenen.’

Paulus en Barnabas zijn op zendingsreis. Ze wenden zich altijd eerst tot de joden, voor hen is het evangelie allereerst bedoeld. Maar de joden wilden het nieuws van Gods genade niet aanvaarden. Paulus gebruikt woorden als ‘verstoten’ en ‘niet waardig keuren’, daaruit spreekt de hoogmoed van de mensen. Paulus weet dat het geen zin heeft daarover te strijden en wendt zich tot de heidenen. God heeft Zijn volk IsraĆ«l niet verstoten, maar het heil in Christus is voor ieder die gelooft, eerst voor de jood en dan de Griek. God wil dat ieder mens behouden wordt, maar dat kan niet uit werken, alleen uit genade, uit geloof. Het evangelie is een simpele boodschap over Gods liefde voor alle mensen. Alle zonden zijn vergeven, alle schuld is weggedaan door het ene offer van Christus. Maar je moet het aanvaarden uit geloof. Alleen op die manier wordt het je geschonken uit genade.