zaterdag 7 april 2018

De Geest van elke profetie

1Petrus 1:10
‘Naar deze zaligheid hebben gezocht en gevorst de profeten, die van de voor u bestemde genade geprofeteerd hebben,’

De profeten hebben geprofeteerd over Gods genade voor ons. Toen Jezus wandelde met de EmmaĆ¼sgangers, opende Hij hun verstand om ze te laten zien, dat alle profeten over Hem hadden geprofeteerd. Hij liet ze zien dat Mozes, de Psalmen en alle profeten hadden geschreven over Hem. De Schriften openbaren Jezus en Jezus openbaart Gods genade. Hij laat Gods hart zien. Veel profeten hebben zelf niet begrepen waarover ze profeteerden, maar wij hebben Gods Geest ontvangen om de waarheid te kennen. Gods Geest verheerlijkt Jezus. Hij laat ons Gods goedheid en glorie zien. Hij opent onze ogen en ons hart, zodat we kunnen zien en begrijpen wat God ons uit genade geschonken heeft. De Bijbel is geen boek met geboden en verboden, maar een boek vol openbaring over Jezus en over Gods liefde voor mensen. Elk verhaal en elke profeet laat Hem zien. Jezus is de Geest van elke profetie. Hoe meer je Hem ziet, hoe meer je onder de indruk komt van Gods genade voor jou.