zaterdag 14 april 2018

De jubelroep

Psalmen 89:15
‘Welzalig het volk dat de jubelroep kent, zij wandelen, HERE, in het licht van uw aanschijn;’

Je kunt over heel veel jubelen en mensen doen dat ook. Soms jubel je al van tevoren, omdat je weet dat er iets moois gaat gebeuren. Een van de mooiste jubelroepen is die van de overwinning. Luister maar eens naar een sportwedstrijd. Je kunt aan de jubelroep horen wanneer er wordt gescoord of is gewonnen. Maar de belangrijkste en beste jubelroep is die van Gods genade. Ons is genade verleend! Ja, dat is geen eer voor jezelf, maar des te meer voor de Heer. Wij mogen leven in het licht van Zijn aangezicht. Meer dan overwinnaars zijn we geworden door Hem. Hij gaf Zijn leven voor ons. Hij schonk ons de overwinning en het eeuwige leven. We kunnen de overwinning niet meer verliezen, de strijd is voorbij. Jubel je nog?