woensdag 4 april 2018

De rijkdom van Gods genade

Efeziƫrs 1:7
'En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade, ..'

In Hem hebben we, bezitten we voor eeuwig. De vergeving van al onze zonden is een feit. We hoeven er niet langer naar te zoeken en ze te belijden. God heeft ze voor eeuwig vergeven en weggedaan, Hij gedenkt ze niet meer. We zijn verlost uit de slavernij van de zonde door Zijn bloed. Hij heeft het gedaan, Hij is de Bevrijder en Verlosser, opdat we waarlijk vrij zouden zijn. Het werk van Jezus is zo groot, dat we ons niet kunnen voorstellen dat het werkelijkheid is. We hebben moeite met Gods genade. We voelen ons vrij naar de mate van ons zondebesef, maar de werkelijkheid is, dat we vrij zijn naar de rijkdom van Zijn genade. Ruil je zondebesef in voor Zijn genadebesef. Ga niet je zonden belijden, maar Zijn naam belijden. Ga leven uit die rijkdom van genade die God je uit liefde geschonken heeft.