zaterdag 21 april 2018

Een gezegende ontmoeting

Johannes 4:42
‘.. en zij zeiden tot de vrouw: Wij geloven niet meer om wat gij zegt, want wij zelf hebben Hem gehoord en weten, dat deze waarlijk de Heiland der wereld is.’

Job had slechts van horen zeggen van God gehoord en het gevolg was een religieus leven vol eigen gerechtigheid. Dat veranderde drastisch toen hij een ontmoeting kreeg met God. Datzelfde overkwam Paulus op weg naar Damascus. De ontmoeting met Jezus veranderde zijn aangeleerde inzichten en hij deed er afstand van, net als Job trouwens. Ook de mensen uit Samaria hadden van Jezus gehoord van de vrouw bij de put. Zij vertelde over Hem met enthousiasme. Het gevolg was dat het dorp uitliep om Jezus te zoeken. En toen ze Hem gevonden hadden, kwamen ze onder de indruk van Zijn liefde en genade. Ze hadden de vrouw niet meer nodig. Nu hadden ze Jezus zelf gevonden. Dat is het geheim van een gezegend leven, het kennen van Jezus. Door Hem ga je Gods hart zien en je geliefd en aanvaard weten.