zaterdag 28 april 2018

Geen zondaar meer

Romeinen 6:15
'Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet'

Jezus heeft niet alleen de vloek van de wet gedragen, maar Hij heeft ons ook bevrijd uit de slavernij aan de zonde. Dat deed Hij door plaatsvervangend de dood van een zondaar te sterven, dus zijn zij allen gestorven. Je bent als zondaar gestorven om de rest van je leven voor God te leven. Door de opstanding van Jezus uit de dood ben je voor God rechtvaardig verklaard. Je bent een nieuwe schepping, opnieuw geboren, niet uit Adam maar uit God zelf. Onze nieuwe status is gelijk aan die van Christus, we zijn in Hem, bewegen in Hem, leven in Hem. De zonde heeft geen macht of gezag meer over ons. Die nieuwe werkelijkheid moet ons worden geleerd. Ons denken moet worden vernieuwd, ook op dit punt. We zijn geen zondaren meer, maar geliefde kinderen van God. En omdat we uit God geboren zijn, leren we steeds meer te wandelen in onze koninklijke waardigheid. Dat leert Gods Geest ons, Hij is onze leermeester in plaats van de wet.