zondag 8 april 2018

Gods Geest openbaart Gods hart

1Corintiƫrs 2:11
'Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is, dan des mensen eigen geest, die in hem is? Zo weet ook niemand, wat in God is, dan de Geest Gods.'

We zien Jezus in de verhalen van de evangelisten. Hij openbaart dat God liefde is en vol verlangen om zondaars te redden. Hij wil zelf daarin tot het uiterste gaan, zelfs tot in de dood, om die liefde te tonen. Jezus is de afdruk van Gods wezen. Hij openbaart de Vader. Maar het is Gods Geest die de verbinding maakt met de Vader. Gods Geest openbaart Gods hart en Zijn gedachten. Door Jezus zijn we verlost van de vloek en van de heerschappij van de zonde, maar door de Geest gaan we leven en worden we geleid in de waarheid van Gods hart. Alles draait om Jezus, Hij krijgt alle eer, ook de Geest wil Hem verheerlijken. Maar Jezus richt ons oog op de Vader en de Geest neemt ons op in de gemeenschap met God en de Gemeente. Alle drie zijn ze onmisbaar en werken ze volmaakt samen om ons in te leiden en vertrouwd te maken met Gods hart en gedachten. We zijn een geworden met Hem die ons liefheeft. We zijn rijk in Hem en ontvangen van Hem alle dingen, maar het belangrijkste is Zijn liefde. Die is ons deel voor eeuwig.