maandag 16 april 2018

Gods welbehagen

MattheĆ¼s 3:17
‘En zie, een stem uit de hemelen zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb.’

Toen de geboorte van Jezus werd aangekondigd, spraken de engelen over vrede op aarde en in mensen (meervoud) een welbehagen. Hier klinkt een stem uit de hemel dat God alleen in Jezus een welbehagen heeft. Het grote wonder van Gods genade is, dat Hij het welbehagen van Jezus aan ons heeft geschonken. Omdat Jezus alle schuld heeft verzoend (ook de toekomstige), heeft God weer een welbehagen in ons. Niets staat meer in de weg om Gods welbehagen te bezitten. Wat de engelen spraken, is vervuld. Jezus is gekomen om ons vrede met God te geven en het welbehagen van de Vader. Zoals God de Vader geniet van Zijn zoon Jezus, zo geniet Hij nu van al Zijn kinderen.