dinsdag 17 april 2018

Gods woning

Colossenzen 1:19
'Want het heeft de ganse volheid behaagd in Hem woning te maken,'

Woning maken betekent dat God de Vader in de mens Jezus onder ons is komen wonen. Jezus was aan de buitenkant een mens als alle andere, maar binnen in Hem woonde God in alle volheid. Zoals de tabernakel met het volk Israƫl meereisde uit Egypte en de weg wees naar het Beloofde Land, zo reisde Jezus mee om Zijn volk de weg te wijzen uit de slavernij aan de zonde. De mens Jezus moest eerst door God worden gemaakt om er in te kunnen wonen. Maria ontving in haar schoot Gods nieuwe mens, niet voortgekomen uit de wil van een man, maar uit de wil van God. God maakte woning in Jezus en het volgende vers in de Bijbel zegt, dat Hij door Hem alles met zich verzoend heeft; alles in de hemel en alles op de aarde door het offer van het bloed van Jezus. En het heeft God behaagd, Hij deed het graag voor ons, zodat Hij nu in ons woning kan maken.