woensdag 18 april 2018

Jezus heeft je vrijgemaakt

Marcus 9:25
'En toen Jezus zag, dat de schare samenstroomde, bestrafte Hij de onreine geest en zeide tot hem: Gij, stomme en dove geest, Ik beveel u: ga van hem uit en kom niet meer in hem.'

Is het niet vreemd om tegen een stomme en dove geest bevelen te geven? Nee, deze demon was niet stom en niet doof, maar hij maakte de jongen stom en doof. Alle demonen zijn onrein en trekken mensen mee in onreinheid en mensonwaardigheid. Jezus veroordeelt deze jongen niet, maar Hij bestraft de demon. Jezus is gekomen om te bevrijden, te redden en te verlossen. God veroordeelt niemand die in de problemen is geraakt, maar Hij spreekt door Zijn gezag mensen vrij. Aan het kruis heeft Jezus de hele mensheid vrijgekocht uit de macht van zonde en dood. Wie dat gelooft en aanvaardt is vrij. Deze jongeman bleef als dood achter, maar Jezus nam Hem bij de hand en richtte hem op. Dat is wat God met ons doet. Hij neemt ons bij de hand en richt ons op. Hij veroordeelt niet, maar ontfermt zich. We zijn door Jezus bevrijd, maar we zijn aan het leren om in de vrijheid te wandelen. Zeg: ‘Ik ben vrij’, wanneer de boze je probeert te manipuleren. Je bent door Jezus vrijgemaakt om vrij te zijn.