donderdag 19 april 2018

Maria

Lukas 1:30
‘En de engel zeide tot haar: Wees niet bevreesd, Maria; want gij hebt genade gevonden bij God.’

Maria kreeg de onverdiende gunst om de moeder van Jezus te worden. Niet omdat zij beter was dan de rest, niet omdat zij zonder zonde was, maar omdat God haar die gunst verleende. En Maria was willig en bereid om dat te aanvaarden. Ondanks de schande en de roddel die het zou geven, wilde zij beschikbaar zijn voor Gods plan. Maria is daarmee de meest bekende en de meest vereerde vrouw ter wereld geworden. Ik houd van Maria. In al haar eenvoud was ze bereid, omdat ze God vertrouwde. Geen angst Maria, want er is niets om bang voor te zijn. God zal je behoeden. Het was niet makkelijk en Maria heeft veel geleden onder haar moederschap van Jezus. Ze was erbij toen Hij werd gekruisigd, maar ook toen Hij was opgestaan. Door Maria is God mens geworden op aarde. En door de mens Jezus hebben wij nu allemaal genade gevonden bij God.