donderdag 12 april 2018

Wees gerust

1Petrus 1:13
‘Omgordt dus de lendenen van uw verstand, weest nuchter, en vestigt uw hoop volkomen op de genade, die u gebracht wordt door de openbaring van Jezus Christus.’

Gedachten kunnen blijven malen, ze kunnen je bezig houden, ze kunnen je veroordelen en afmatten. Zorgen zijn ook gedachten, ze komen voort uit je verstand. Wie zich zorgen maakt, denkt verkeerd. Het is nooit de Geest van God of de genade van God die je in de zorgen stort. Daarom zegt Paulus, dat je je verstand moet binden. Doe een riem om je verstand, bindt je verstand vast, zodat die jou niet langer kan verontrusten. En vervolgens ga je je richten op Gods genade. Misschien zeg je: dan moet je ook je verstand gebruiken, maar dat is niet zo. De genade wordt je geopenbaard door Gods Geest. Vestig je hoop volkomen op de genade, richt je hart volkomen op Jezus en kom tot rust. Genade is onverdiende gunst, maar ook in een mate die wij niet kunnen bedenken. Wees gerust.