dinsdag 8 mei 2018

Christenen dragen Gods zegel

Handelingen 11:26
‘En het geschiedde, dat zij een vol jaar in de gemeente gastvrij ontvangen werden en een brede schare leerden en dat de discipelen het eerst te AntiochiĆ« Christenen genoemd werden.’

Christus betekent gezalfde, het is de naam die aangeeft dat Jezus gezalfd is met de Heilige Geest. Gods volheid woont in Hem lichamelijk. En elke gelovige die Jezus aanvaard heeft als Gods genadegift, ontvangt diezelfde Geest, wordt ook een gezalfde. Elke christen is verzegeld met de Heilige Geest vanaf het moment dat hij gelovig is geworden. Het is Gods bevestigende hand op je leven, alsof Hij wil zeggen: ‘Je bent nu van Mij, gekocht en betaald.’ God heeft Zijn zegel op ons leven gedrukt voor eeuwig. Wat een heerlijke naam, om christen genoemd te worden. De volgelingen van Jezus in AntiochiĆ« viel het eerst deze eer te beurt. Misschien was het wel spottend bedoeld, misschien werden ze smalend christenen genoemd. Maar deze naam heeft alle volgende eeuwen doorstaan en alleen degenen die in Christus geloven laten zich zo noemen. De christenen dragen de naam van Christus, hun gezalfde Heer. Ze worden er om vervolgd en gedood, maar die naam is van de aarde niet meer weg te denken.