donderdag 31 mei 2018

De hogepriester van onze belijdenis

Hebree├źn 3:1
‘Daarom, heilige broeders, deelgenoten der hemelse roeping, richt uw oog op de apostel en hogepriester onzer belijdenis, Jezus,..’

Wij vinden het heel normaal dat we naar Jezus kijken, maar in de tijd van Paulus werd er naar de hogepriester gekeken. Hij had het hoogste geestelijke gezag. De gelovigen waren vooral joden, die gewend waren naar de tempel in Jeruzalem te komen. De hogepriester met zijn veelkleurige gewaad, vertegenwoordigde de mensen bij God. Hij alleen mocht met bloed het heilige der heiligen binnengaan op de grote verzoendag. Hij was Gods vertegenwoordiger op aarde. Maar onder het nieuwe verbond was er een nieuwe, een hogere priesterdienst, met een nieuwe en hogere hogepriester. Met het bloed van Jezus, het lam van God, was er een beter verbond gesloten door God. Jezus is nu de hogepriester, de middelaar tussen God en mensen. Die boodschap was moeilijk te aanvaarden, want het betekende het einde voor de levitische priesterdienst. Geen wonder dat er veel verzet was bij de joden tegen de nieuwe verkondiging. Ook in onze tijd hebben mensen liever zichtbare en tastbare rituelen, dan een relatie met een onzichtbare God. Maar wij zien Jezus, niet als mens op aarde, maar als hogepriester van onze belijdenis in de hemel. Hij heeft de naam boven alle naam en is onze voorspraak bij de Vader. We kijken alleen naar Hem en weten ons geliefd en veilig.