dinsdag 22 mei 2018

De liefde blijft

Romeinen 14:15
‘Want indien uw broeder door iets, dat gij eet, gegriefd wordt, wandelt gij niet meer naar de eis der liefde. Breng niet door uw eten hem ten verderve, voor wie Christus gestorven is.’

De liefde verdraagt alles en doet de naaste geen kwaad. Ze zoekt zichzelf niet. Paulus schrijft ergens: ‘Wanneer het je erom te doen is gelijk te hebben, wij hebben zo’n gewoonte niet.’ Onder de genade hoef je geen gelijk meer te hebben. Het is alles onverdiend wat je wordt geschonken. De een hecht aan een dag, voor de ander zijn ze alle gelijk. De een denkt dat hij alles mag eten, de ander eet alleen plantaardig voedsel. De een heeft een andere levensstijl dan de ander, so what? Ga elkaar er niet om veroordelen, alsof het ene goed is en het andere fout. De liefde heeft het niet over goed en fout, dat is totaal niet aan de orde. Het gaat om het feit dat je rekening houdt met elkaar, dat je elkaar verdraagt, hoogacht, vergeeft, liefhebt. Dat kan alleen als je zelf tot rust bent gekomen in Christus. Je hebt aan Hem genoeg. Of je nu gelijk hebt, of gelijk krijgt, is niet meer belangrijk. Wat een ander ervan vindt, boeit je niet meer, want je hebt je rust en je vrede in Hem. Hoe meer we onze positie in Christus beseffen, hoe minder we kritiek zullen hebben op anderen. Dat verdwijnt gewoon. En de liefde blijft.