donderdag 24 mei 2018

Een ander mens

2Corintiƫrs 1:10-11
‘En Hij heeft ons uit zulk een groot doodsgevaar verlost en zal ons verlossen: op Hem hebben wij onze hoop gevestigd, dat Hij ons ook verder verlossen zal, terwijl ook gij ons te hulp komt met uw voorbede, opdat uit veler mond voor de genade, ons geschonken, veelvuldig dank gebracht worde voor ons.’

Paulus getuigt ervan dat God hem uit doodsgevaren heeft gered en dat zal blijven doen. Maar ook de steun van voorbede weet hij te waarderen, niet zozeer omdat hij op mensen vertrouwt, maar omdat hij weet, dat er gedankt zal worden voor alle genade die God bewijst. Het gaat Paulus om Gods eer en niets anders. Hij weet als geen ander hoe hij leefde zonder God te kennen. Hij was een ijveraar voor God vanuit de wet. Een blinde FarizeeĆ«r die de eer van mensen zocht. Maar na zijn ontmoeting met de opgestane Jezus werd hij een ander mens. Hij besefte dat het leven niet om hem draait, maar om Jezus. Ook in zijn doodsgevaar vertrouwt hij op Gods redding. Het is alles genade, dat is zijn boodschap. ‘Bedankt voor jullie gebeden, want dat levert meer glorie op voor God.’ Wat is dat een prachtig getuigenis. Het is de kracht van Gods liefde die van Paulus een ander mens heeft gemaakt.