maandag 21 mei 2018

Geen lijden om te louteren

1Petrus 5:10
‘Doch de God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten.’

Het lijkt erop dat deze tekst leert dat we door lijden gelouterd moeten worden. Alsof we als ruwe diamanten nog geschaafd en geslepen moeten worden. Alsof Gods werk in Christus nog in de steigers staat. Zo is het niet. Het lijden dat hier wordt genoemd, heeft betrekking op de christenvervolgingen. Het is een lijden dat ons al is voorzegd door Jezus toen Hij zei: ‘Ze hebben Mij vervolgd, ze zullen ook jullie vervolgen.’ Het heeft niets te maken met groei of vorming, maar is een brute aanval op het leven van Christus in ons. Laat je er niet door in de war brengen, God is je sterkte, Hij zal zorgen dat je niet wankelt. We zijn volmaakt in Christus, daarom worden we aangevallen en vervolgd. In de Bergrede zegt Jezus, dat het een eer voor ons is, dat ons loon groot zal zijn, als men liegende allerlei kwaad over ons spreekt. Verblijd u en verheugt u, want u maakt deel uit van Gods heerlijkheid. Zijn naam wordt aangevallen, niet die van ons. En Zijn naam is de naam boven alle naam, onoverwinnelijk en almachtig. We zijn veilig in die naam. Wees niet bevreesd, geloof alleen.