vrijdag 25 mei 2018

Geen zondaar meer maar kind van God

Romeinen 5:17
‘Want, indien door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen door die ene, veel meer zullen zij, die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus.’

De overtreding van Adam heeft gevolgen gehad voor alle mensen na hem. Het is door Adam dat we zondaren zijn. Maar het effect van wat Jezus heeft gedaan aan het kruis, door de schuld van de wereld op zich te nemen en als een offerlam te sterven, is vele malen groter. Toch hebben veel christenen er moeite mee dit te geloven. Kort gezegd ben je door Adam een onrechtvaardige zondaar, maar door Jezus een rechtvaardig kind van God. Je bent het een of het ander, allebei dat kan niet. Aan het kruis stierf de zondaar, die is begraven met Christus. Maar bij Zijn opstanding werd het kind van God geboren. We hebben de gift van gerechtigheid ontvangen uit genade. We mogen nu als koningen heersen over de zonde en het kwaad, omdat we niet langer in de macht ervan zijn. Veel meer dan zondaar, zijn we nu geliefde kinderen van God. Het is Zijn werk in ons om dat verder af te maken. We gaan anders denken en anders reageren, omdat we beter beseffen wie we zijn, beter beseffen wat Jezus voor ons en in ons gedaan heeft.