vrijdag 18 mei 2018

Geloven door horen

Romeinen 10:14
'Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in wie zij niet geloofd hebben? Hoe geloven in Hem, van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker?'

Geloven begint niet bij jezelf. Je kunt niet geloven zonder een ander. Er moet iemand zijn die jou iets vertelt en dat kun je dan geloven of niet. Geloven is ervan overtuigd zijn dat het waar is wat iemand zegt. Nu ben je daar bij mensen niet altijd zeker van, maar als God je iets zegt, kun je ervan op aan dat het waarheid is. Jezus zegt van zichzelf: ‘Ik ben de waarheid.’ Hoe kunnen mensen zeggen in God te geloven, als ze nog nooit het goede nieuws over Gods liefde en genade hebben gehoord? Mensen kunnen met hun verstand doorzien, vanuit de schepping, dat God bestaat, maar dat is iets anders dan in Hem geloven. Je gelooft in een boodschap die je hoort en daar reageer je op. Paulus vraagt zich af hoe heidenen in God kunnen geloven als niemand hen iets vertelt. Het goede nieuws over vergeving, verlossing, bevrijding, zegen zonder veroordeling, moet worden verteld. Ach, daar kun je toch je mond niet over houden?