zaterdag 5 mei 2018

Geniet gewoon van Gods liefde

Galaten 5:22
'Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.'

Het is niet de bedoeling dat we gaan proberen in eigen kracht Gods Geest te imiteren. De vrucht van de Geest zal nooit aan onze inspanningen worden toegeschreven. Gods Geest wil graag vruchtdragen in ons leven, maar daar hoeven we geen handje bij te helpen. Het enige wat we hebben te doen, is te genieten van het kennen van Gods liefde. Door te beseffen hoeveel God van ons houdt, verandert ons gedrag. Het vruchtdragen van de Geest in ons leven is geen opdracht, maar een vrucht van geloof. De Geest van God openbaart ons voortdurend Gods liefde. Als we onszelf veroordelen (of als anderen dat doen), wijst Gods Geest ons op het offer van Christus. Hij heeft ons vrijgemaakt, verlost en gereinigd. Niemand kan ons meer veroordelen bij God. Zelfs in de slechtste omstandigheden, kunnen we genieten van Gods genade. Wanneer we Jezus blijven zien, is de Geest bezig vrucht te dragen. Eigenlijk is het heel simpel. Geniet gewoon van elke dag, van elk mens en van elke situatie, want God is met je.