donderdag 3 mei 2018

Kom in het licht

Johannes 3:20
‘Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen;’

Johannes schrijft, dat je niet God kan liefhebben en je broeder haten. Licht en duisternis gaan niet samen. Wie kiest voor de duisternis, haat het licht. Vele mensen leven zonder God, als vijanden van het licht. Vaak doen ze dit zonder het te beseffen. Wie in de duisternis wandelt raakt eraan gewend. Soms rijd je uit het licht een donkere tunnel binnen, dan zie je geen hand voor ogen. De duisternis kan alleen verdwijnen door licht. God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis. Ieder mens mag komen in Gods licht en verlicht worden. In Gods licht, zie je het licht. Je ziet dan dat God je niet veroordeelt omdat je uit het duister komt. Er is geen veroordeling, want alles wat te veroordelen is, heeft Jezus op zich genomen. Ieder mag gewoon naderen tot God en zich laten bekleden met de klederen van heil en heelheid. Wanneer je eenmaal hebt gezien en geproefd dat God je liefheeft, verdwijnt de hang naar de duisternis. Eenmaal in het licht, wil je niet meer terug. Alleen degenen die het licht haten, heel bewust haten, kiezen voor de duisternis. Maar ook voor hen blijft Gods hand uitgestoken.