zaterdag 12 mei 2018

Laat het maar zien

Johannes 12:42
'En toch geloofden zelfs uit de oversten velen in Hem, maar ter wille van de Farizeeën kwamen zij er niet voor uit, om niet uit de synagoge te worden gebannen;'

De oversten waren gesteld op de eer van mensen, meer dan op de eer van God. Ook in dit vers zie je de strijd tussen Geest en vlees. De Geest wil de aandacht naar Jezus trekken, maar het vlees is zelfgericht. Wat zullen de mensen zeggen? Die vraag is voor de oversten een verhindering om Jezus openlijk te volgen. Zij willen hun ‘zelf’ niet verloochenen en de kans lopen bespot te worden, of te worden buitengesloten. Je mag ervoor uitkomen dat je in Jezus gelooft. Je mag het tonen, want het is geen schande, maar een eer. Je mag openlijk laten zien, dat je onder de indruk bent van Zijn liefde. Je mag ervan getuigen, maar doe of laat het niet voor de eer van mensen. Paulus schrijft aan de Romeinen dat we in leven en sterven van Christus zijn. Daar verandert niets aan. Die waarheid wordt niet beïnvloed door ons gedrag. Je gedrag is een uiting van je hart, leef je uit geloof of uit angst? De liefde van Jezus zal je angst voor mensen verdrijven. Wat je ervoor terugkrijgt is een leven vol rust en vrede. Je bent onaantastbaar in Gods liefde.