dinsdag 15 mei 2018

Liefde wordt zichtbaar

Psalmen 40:10
'Uw gerechtigheid verberg ik niet in mijn hart, van uw trouw en uw heil spreek ik, uw goedertierenheid en uw waarheid verheel ik niet voor een grote gemeente.'

Op Valentijnsdag kun je een kaartje ontvangen van een stille bewonderaar, of een stille liefde. De charme is dat je niet weet van wie het komt, of wat het betekent. Zo moet het niet gaan met je liefde voor God. Dat is geen zaak die verborgen moet blijven, omdat het ‘persoonlijk’ is. Je kunt Gods liefde niet verborgen houden. David spreekt in deze psalm openlijk over Gods trouw en over Zijn gerechtigheid. Hij zegt, dat hij die in een grote gemeente zal verkondigen. Gods liefde werd verkondigd door Jezus, Hij gaf aan Gods liefde inhoud door Zijn leven en Zijn daden. Hij kon zelfs zeggen: ‘Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.’ Het is goed om een stille verborgen omgang met God te hebben, heel intiem en heel persoonlijk. Maar het is niet goed als dat verborgen blijft. Wat is er mooier dan Gods liefde te tonen in je leven, door op jouw persoonlijke manier er te zijn voor anderen. Door een daad van liefde, een woord van genade, een gebaar van bemoediging. Dat gaat vanzelf, het komt uit je hart, omdat Gods liefde je heeft geraakt.