woensdag 13 juni 2018

De ene weg naar behoud

Jesaja 30:15
‘Want zo zegt de Here HERE, de Heilige Israëls: Door bekering en rust zoudt gij verlost worden, in stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn; maar gij hebt niet gewild.’

Bekering gaat niet over je gedrag, maar over je geloof. Geloof in Gods genade, geloof in redding van Gods kant. Geloof in God die zegt: ‘Ik zal voor je strijden en jij moet stil zijn.’ Jezus heeft voor ons gestreden, Hij heeft ons in Gods rust gebracht. Zo zijn we verlost. Het is door genade dat we behouden zijn, door geloof in de God die het volbracht heeft. In stilheid en vertrouwen zal onze sterkte zijn. Zo heeft God het bedacht. God is niet boos op mensen die fouten maken. Hij steekt Zijn hand naar ons uit en zegt: ‘Laat Mij je helpen.’ Hoe triest is het dan, als mensen die hand negeren en buiten Gods genade om proberen behouden te worden, of misschien zelfs dat niet. Er is maar een weg naar Gods heil. Het is de weg van onverdiende gunst, voor ieder die wil.