zaterdag 30 juni 2018

De zondebok

Leviticus 16:22
‘Zo zal de bok al hun ongerechtigheden op zich dragen naar een onvruchtbaar land, en hij zal die bok in de woestijn vrijlaten.’

Op de Grote Verzoendag waren twee bokken nodig, de eerste werd beladen met de schuld van het hele volk de woestijn ingestuurd en de tweede werd geofferd. Beide bokken vormen een illustratie van Gods genade. De bokken staan symbolisch voor het werk van Jezus aan het kruis. Hij droeg daar de schuld van de hele wereld en Hij werd daar geofferd als het Lam van God. Dat de zondebok de woestijn in werd gestuurd wil zeggen, dat die zonden niet meer terugkomen, ze zijn voorgoed weggedaan. De schuld is vergeven en de prijs betaald. De Grote Verzoendag wees vooruit naar het kruis. Daar werd door een offer voorgoed afgerekend met de schuld van de wereld. Daar vond de verzoening plaats tussen God en mensen. God heeft zich met de wereld verzoend door het offer van Zijn Zoon. Al onze zonden zijn vergeven en God gedenkt ze niet meer. Iedereen kan nu tot God komen zonder angst voor veroordeling. Het enige wat God vraagt is te geloven in Zijn Zoon Jezus Christus. Voor Israël kwam de Grote Verzoendag elk jaar terug. Voor ons is het ene offer van Jezus voldoende voor altijd.