vrijdag 15 juni 2018

Door een mens

Romeinen 5:19
‘Want, gelijk door de ongehoorzaamheid van een mens zeer velen zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van een zeer velen rechtvaardigen worden.’

Wat is een zondaar? Is dat iemand die zondigt en daarom schuldig is en moet proberen het met God weer in orde te maken? Veel mensen hebben dit zo geleerd en geleefd, ik ook. Tot iemand me op dit vers wees. Je bent geen zondaar omdat je zondigt, maar omdat Adam heeft gezondigd. Je kan er dus niets aan doen dat je een zondaar bent en dus gaat zondigen! Je bent slaaf van de zonde buiten je eigen wil om. Een mens heeft dit veroorzaakt en allen lijden eronder. Maar het probleem is opgelost door Jezus. Eén mens veranderde alles. Door Adam een zondaar, maar door Jezus rechtvaardig en schuldvrij. Jezus heeft ongedaan gemaakt wat Adam heeft veroorzaakt. Wij hoeven niet langer als zondaren te leven, we kunnen nu als vrije kinderen van God leven. Doen we dan geen zonden meer? Elke dag doen we die, zelfs als we niets doen. Maar het goede nieuws is, dat God die allemaal op Jezus heeft gelegd, vergeven en weggedaan. Hij gedenkt je zonden niet meer, omdat ze er niet meer zijn. Je bent voor eeuwig rechtvaardig en geliefd. Dank zij één Mens. Zijn bloed reinigt en heeft gereinigd, zodat er geen aanklacht meer kan bestaan. En wat je gedrag betreft, dat verandert doordat je besef van Gods genade groeit.