woensdag 27 juni 2018

Door Jezus geen zondaar meer

1Timotheüs 1:15
‘Dit is een getrouw woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te behouden, onder welke ik een eerste plaats inneem.’

Het feit dat mensen zondaren zijn is bekend. Dat komt niet omdat we van de apen afstammen, maar van Adam. Door zijn zonde is het hele mensengeslacht zondig. Hoe je ook probeert het niet te zijn, of niet te doen, je bent het en je doet het. Het goede nieuws is, dat er een oplossing is, Jezus. Hij heeft Zijn leven gegeven in ruil voor het onze. Hij heeft ons leven genomen en geeft ons het Zijne. Daarom zijn we geen zondaren meer. We zondigen nog wel, maar dat komt omdat we het nog niet helemaal zijn afgeleerd. Hoe meer we begrijpen wat het leven van Jezus inhoudt, hoe minder we de behoefte hebben te zondigen. Het gaat vanzelf over door te geloven dat je een nieuwe schepping bent. Paulus wist dat hij een grote zondaar was, hij noemt zichzelf de grootste, maar hij verkondigt het nieuwe leven in Christus. Zijn enige verlangen is om Hem beter te leren kennen, in plaats van te strijden tegen zonde. Jezus kennen en Zijn genade betekent leven. Het hoofdstuk zonde is uit, het boek leven is begonnen.