vrijdag 29 juni 2018

Er is veel meer

1Corintiërs 15:19
‘Indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen.’

Veel mensen zijn gestorven zonder te ontvangen waarop ze tijdens hun leven hebben gehoopt. De brief aan de Hebreeën geeft een hele lijst geloofshelden. Ze hebben in geloof de meest wonderlijke dingen gedaan, of zien gebeuren. Toch bleef er veel onvervuld en was er veel lijden en vervolging, juist vanwege hun geloof. Mensen werden gemarteld en gedood, beroofd en bespot. Christus heeft alles volbracht, Hij hoeft er niets aan toe te voegen. Maar dat betekent niet dat we nu in Luilekkerland leven, zonder problemen en zonder waaroms. Zolang we leven in een lichaam met beperkingen, omdat het aards is en zolang we een verstand hebben wat te klein is om ook maar een fractie van Gods genade te begrijpen, zijn we afhankelijk van wat de Geest ons laat zien. En wat een heerlijke Geest is dat. Hij laat ons Jezus zien, voor dit leven en voor het leven daarna. Hij laat ons het hart van God zien, dat veel verder reikt dan dit aardse bestaan. Hij schetst ons een toekomst op aarde en in de hemel vol heerlijkheid van Christus. We zullen Hem zien en leren kennen zoals Hij is. Hij zal alle tranen van onze ogen afwissen en ons laten stralen, helderder dan de zon. De glans van de hemel mogen we al zien in ons leven hier op aarde, maar we zijn beklagenswaardig als we denken dat dit alles is.