dinsdag 12 juni 2018

Geen kunnen maar kennen

Johannes 10:14
‘Ik ben de goede herder en Ik ken de mijne en de mijne kennen Mij,’

Bij God gaat het om kennen, om relatie. Er staat in de Bijbel een verhaal dat Jezus vertelde om dit duidelijk te maken. Er kwamen mensen bij God aan de poort die van alles voor Hem hadden gedaan. Ze hadden geprofeteerd in Zijn naam en boze geesten verjaagd, allerlei zaken die bij mensen hoog genoteerd staan. Maar God stuurt ze weg en zegt: ‘Ik heb jullie nooit gekend.’ God vraagt niet om ons gedrag, maar om ons hart. Hij heeft niets van ons nodig dan onszelf. Hij is een vader, een herder, een helper en een beschermer. God geniet van onze vertrouwdheid met Hem. Hij geniet als we ons veilig voelen in Zijn nabijheid. Ja, Hij kent ons, Hij weet wie we zijn. Hij weet dat we in onszelf zwak zijn en weinig goeds doen. Maar daarom zegt Hij, dat we Hem mogen kennen. Hij is genadig en barmhartig en trouw. Hij is een goede herder die het voor zijn schapen opneemt en tegen elke tegenstander zegt: ‘Afblijven, die hoort bij Mij.’ Het gaat er niet om hoe goed God ons kent, dat kan niet beter, maar hoe goed we Hem kennen. Paulus zegt: ‘Daar span ik me voor in, om Hem te kennen en de kracht van zijn opstanding.’ Al het andere is overbodig.