zaterdag 2 juni 2018

Richt je hart op Jezus

Handelingen 5:3
‘Maar Petrus zeide: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld om de Heilige Geest te bedriegen en iets achter te houden van de opbrengst van het stuk land?’

Ananias en Saffira, wie kent ze niet? Waar het me om gaat is de vraag die Petrus stelt. Waarom heeft de satan uw hart vervuld? Ik zou zeggen, dat moet je dan aan satan vragen, maar Petrus vraagt het Ananias. Want satan kan helemaal geen harten vervullen, tenzij iemand zijn hart daarvoor beschikbaar stelt. Daarom is Ananias verantwoordelijk. Waarom heb je dat toegelaten, Ananias? Wat was de reden? Petrus schrijft in een van zijn brieven dat satan rondgaat, zoekende wie hij kan verslinden. Satan kan niemand verslinden, tenzij iemand zich laat verslinden. Wij hebben macht gekregen op slangen en schorpioenen te treden. We kunnen ons hart gesloten houden. Hoe? Door op Jezus gericht te zijn, zoals het volk Israël gericht moest zijn op de koperen slang, toen zij dreigden gebeten te worden en te sterven. Jezus is alles voor ons. Hij heeft ons gered en toegerust om geen slaaf van satan meer te zijn. We kunnen in vrijheid leven en sterven voor de Heer. Niemand kan ons scheiden van Zijn liefde. Wees dus op je hoede, dat je niet door begeerte of lust je hart opent om de Heilige Geest te bedriegen. Maar zelfs al is dat gebeurd, dan hoef je alleen maar je hoofd op te heffen en je blik op Jezus te richten. Hij heeft je vergeven, weet wie je bent, kent je leven en je gedachten en Hij veroordeelt je niet. Bij Hem vind je meer dan je hart begeren kan.