maandag 25 juni 2018

Vrede en vreugde

Romeinen 15:13
‘De God nu der hope vervulle u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht des Heiligen Geestes.’

Bij God is hoop hetzelfde als zekerheid. Je hoopt op iets wat God heeft beloofd en je weet dat het gebeuren zal. Daarom kun je uitzien met vreugde en vrede, ondanks je omstandigheden. Toch zijn het die omstandigheden die je van je hoop kunnen afhouden. Je gevoel, je zintuigen, spelen dan de hoofdrol in plaats van je geloof en de Geest. Paulus schrijft dat je vreugde en vrede ervaart in je geloof, daarom wordt je hoop groter en nemen je zorgen af. De kracht van de Heilige Geest laat je boven je omstandigheden uitstijgen. Ook Jezus liet zich versterken door de beloftes van God in de psalmen. Daar stond dat Hij aan de dood niet zou worden prijsgegeven en dat hield Hem staande toen Hij voor de kruisiging stond. Hij verheugde zich in de opstanding en onderging Zijn lijden met vrede en vreugde. Het donkere dal is het einde niet, God leidt ons naar de overvloed van grazige weiden. Houd vast wat je hebt en verlies de moed niet. God zal je helpen en uitredden.