dinsdag 5 juni 2018

Wees creatief in je omgang met God

1Kronieken 16:4
‘En hij stelde voor de ark des HEREN dienaren aan uit de Levieten: om de HERE, de God van Israël, te roemen, te loven en te prijzen.’

David had de ark van het verbond uit het huis van Obed-Edom naar Jeruzalem gehaald en onder een gespannen tent gezet. Daarna stelde hij uit de Levieten, de priester-stam van Mozes en Aäron, muzikanten en zangers aan. Er moest voortdurend gespeeld worden rondom de ark, om de grote daden van God te roemen. Muziek doet iets met een mens. Je hart kan er vreugde in vinden en het kan aanzetten tot dansen en klappen. Niet alleen de klank en het ritme, maar vooral de tekst is belangrijk. Daarom had David de opdracht gegeven aan Asaf, de muziekleider, dat er liederen gemaakt moesten worden over alles wat God had gedaan. De psalmen in de Bijbel zijn voorbeelden van zulke liederen. In elke psalm kun je iets vinden over Gods liefde en trouw, over Zijn koningschap en Zijn zegen, Zijn uitreddingen en beloftes. Veel mensen genieten ook in onze tijd nog van deze teksten, maar je mag ook zelf een lied maken. Zing de Here een nieuw lied is niet zomaar een zinnetje. Je zult merken dat wanneer je God groot maakt, je niet boos of negatief kan zijn. Ben je niet zo muzikaal, dan kun je alleen met de tekst bezig zijn, maar wees creatief en levendig in je omgang met God. Het werkt naar twee kanten. Allereerst zet je de Heer in het centrum van je gedachten, je maakt Hem groot, en tegelijk word je zelf opgebouwd in je geloof. Mooi woord trouwens, geloof, dat betekent ook: voortdurende lofzang.