maandag 9 juli 2018

Al uw zonden zijn vergeven

Lukas 7:48
‘En Hij zei tegen haar: Uw zonden zijn u vergeven.’

Vijf woorden met een enorme draagkracht. Temidden van veroordelende FarizeeĆ«rs spreekt Jezus deze woorden tegen een zondares. Haar zonden waren bij Jezus bekend, het waren er vele. Toch zegt Hij: ‘Uw zonden zijn u vergeven.’ Later zegt Hij in hetzelfde gesprek dat ze door haar geloof is gered. Het evangelie van genade is zo heerlijk eenvoudig. Jezus zegt: Uw zonden zijn u vergeven, en wij geloven het. Dat is het, punt. Niet eerst schuld belijden, niet eerst bekeren, niet eerst smeken om vergeving, niet eerst wachten op een teken, gewoon geloven dat het is volbracht. Jezus heeft al onze zonden vergeven en weggenomen, en de Vader gedenkt ze niet meer. In ruil voor onze zonden krijgen we een nieuwe Geest in ons binnenste, de Geest van God die roept: ‘Abba, Vader.’ De kritiek blijft, het is te makkelijk, zo eenvoudig gaat dat niet en meer van dat soort woorden. Maar het gaat niet om ons, of we het wel verdienen of niet, het gaat om Gods liefde. Zie je Gods liefde als Hij zegt: Al uw zonden zijn vergeven?