zondag 11 augustus 2019

Geloof God op zijn woord

Leviticus 25:19
‘En het land zal zijn vrucht geven, zodat gij tot verzadiging eet en daarin veilig woont.’

Tegen een volk in slavernij spreekt God over een land, overvloeiend van melk en honing. Ik breng jullie daar. Je zult er wonen en veilig zijn. Je zult er tot verzadiging toe leven en in hoge ouderdom sterven. Jullie vijanden zullen wegvluchten en ziekte zal je niet langer treffen. Alles wat je onderneemt zal gelukken in je huis en daarbuiten. Gods plannen zijn altijd overvloedig en vol genade. God werkt niet met menselijke principes zoals voor wat hoort wat. Nee, God is God en Hij geniet ervan te kunnen geven. Hoe triest is het dan geweest aan de oevers van dat beloofde land, om het ongeloof en de bangheid te zien bij het volk. Alles was gereed, maar het volk durfde niet op Gods woord naar binnen te gaan. Dat is het keerpunt voor die generatie. Het land is niet langer beschikbaar, pas de volgende generatie mag er binnen gaan. Pas op zegt God, dat je mijn beloftes niet afwijst door ongeloof. Daarom moedig ik je aan: geloof God op Zijn woord. Geloof Hem als Hij zegt: al je zonden zijn vergeven en Ik zal ze niet meer gedenken. Geloof Hem als Hij zegt: Je bent rein en rechtvaardig voor eeuwig. Geloof Hem als Hij zegt dat Hij je tot volmaaktheid zal brengen. Geloof Hem en geniet van Zijn genade en overvloed.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten