donderdag 31 januari 2008

Wie op Hem zijn geloof bouwt wordt niet beschaamd

Romeinen 10:11

“Al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen.”


Geloven is een risico. Je moet iemand vertrouwen op zijn woord. Spreekt hij wel de waarheid? Kan ik ervan op aan? Bij mensen is dit inderdaad de vraag. Mensen vergeten wel eens een belofte of komen hem niet na. Bij God is dat uitgesloten. Wat Hij zegt, doet Hij ook, altijd. Daarom zul je ook niet beschaamd uitkomen als je op Hem je vertrouwen stelt. Weet daarom wat Hij beloofd heeft.Gebed: “God, dank u voor uw betrouwbare woord, dank u dat ik u kan vertrouwen, amen.”

Wie op Hem zijn geloof bouwt wordt niet beschaamd

Romeinen 10:11
“Al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen.”

Geloven is een risico. Je moet iemand vertrouwen op zijn woord. Spreekt hij wel de waarheid? Kan ik ervan op aan? Bij mensen is dit inderdaad de vraag. Mensen vergeten wel eens een belofte of komen hem niet na. Bij God is dat uitgesloten. Wat Hij zegt, doet Hij ook, altijd. Daarom zul je ook niet beschaamd uitkomen als je op Hem je vertrouwen stelt. Weet daarom wat Hij beloofd heeft.

Gebed: “God, dank u voor uw betrouwbare woord, dank u dat ik u kan vertrouwen, amen.”

woensdag 30 januari 2008

Wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden

Mattheüs 23:12
“Al wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden.”

Dit is wel een goede belofte. Als we de Heilige Geest volgen en nederig zijn zoals Jezus (Hij zegt: leer dat van mij), dan zal God ons verhogen. Een mens kan ons nooit de eer geven die God ons geeft. Ik kies ervoor mezelf te vernederen, zodat God me kan verhogen. Dat eert Hem en ook mij.

Gebed: “Wat bent u toch een wonderlijke God. U verhoogt mensen door hun nederigheid. Ik zou daar zelf nooit op gekomen zijn, dank u voor dit inzicht, amen.”

dinsdag 29 januari 2008

Wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden

Mattheüs 23:12
“Al wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden.”

Vandaag een tekst over hoogmoed, morgen komt het tweede gedeelte daarvan.
Hoogmoed komt voor de val. God is tegen hoogmoedigen en tegen alles wat zich verheft boven de ander. De liefde doet dat niet, die zoekt liever het belang van de ander, liefde geeft liever dan te ontvangen. Dat gaat wel tegen onze eerzucht in. Maar de Geest van God helpt ons. Een van zijn vruchten is nederigheid.

Gebed: “Vader, dank u voor de Heilige Geest, die mij helpt om niet hoogmoedig te zijn, amen.”

maandag 28 januari 2008

Hij zal u de wensen van uw hart geven

Psalm 37:4
“Verlustig u in de HERE; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.”

Steeds weer opnieuw leert God ons niet in de war te raken van de dingen die gebeuren. We kunnen zo snel onze vrede en vreugde verliezen, door tegenslag of ongemak. God weet wat ons hart nodig heeft en leert ons om ons te verheugen in het feit dat Hij gaat voorzien.

Gebed: “Vader, wat er vandaag ook op mijn pad komt, ik verlustig mij in u, u gaat geven wat ik nodig heb, ik prijs u daarvoor, amen.”

zondag 27 januari 2008

Zijn trouw is schild en pantser

Psalm 91:4
"Zijn trouw is schild en pantser."

Door de trouw van God komt zelfs de sterkste aanval niet heen. Harder dan gepantserd staal is zijn trouw. Niet alleen beschermt Hij ons ermee, maar het is ook ondoordringbaar. Kun je ergens veiliger zijn dan bij Hem?

Gebed: “Sterke God, wat ben ik toch beschermd en veilig door uw trouw, dank u, amen.”

zaterdag 26 januari 2008

Onder zijn vleugels vind je een toevlucht

Psalm 91:4
"Onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht."

Een veilige plek om te schuilen voor een kuiken is onder de vleugels van moeder. Daar kan je vijand je niet vinden. Daar voel je haar hart kloppen, daar is het warm en veilig. Ken je die schuilplaats?

Gebed: “Dank u, Vader, dat ik bij u altijd een veilige schuilplaats vind, amen.”

vrijdag 25 januari 2008

Met zijn vlerken beschermt Hij u

Psalm 91:4
"Met zijn vlerken beschermt Hij u."

Ik heb vaak kuikentjes gezien die dicht bij hun moeder bleven. Kwam er een vijand dan begon zij hevig te klapperen en te slaan met haar vleugels om die vijand te verjagen. Vaak beseften de kuikentjes niet eens dat ze beschermd werden. Soms ook niet dat ze werden bedreigd.

Gebed: “Dank u, Vader, dat u mij beschermt ook wanneer ik het zelf niet besef, amen.”

donderdag 24 januari 2008

De Here redt u uit de macht van al uw vijanden

2 Koningen 17:39
"Maar de HERE, uw God, zult gij vereren: dan zal Hij u redden uit de macht van al uw vijanden."

In dit Bijbelgedeelte klaagt God erover dat mensen naast Hem ook hun afgoden blijven dienen omdat ze dat van huis uit gewend waren. Mensen hebben er vaak moeite mee hun gewoontes los te laten en God met een toegewijd hart te dienen. Het gevolg is dat bepaalde vijanden hen kunnen blijven lastig vallen. God wil het beste voor zijn kinderen, maar vaak denken we dat Hij ons iets wil afnemen. Al Gods aansporingen om Hem volkomen toe te behoren komen uit een liefdevol verlangen dat het ons wel zal gaan.

Gebed: “Vader leer me uw geboden te begrijpen als liefdevolle aanwijzingen, amen.”

woensdag 23 januari 2008

De Here zal zijn volk zegenen met vrede

Psalm 29:11
"De HERE zal zijn volk zegenen met vrede."

De vrede van God is sterker dan je gedachten. De vrede van God is een wolk van bescherming en veiligheid. Geen plaats voor onrust of angst. De eerste vrede komt als je weet dat God je verlosser is, de tweede golf komt als je ontdekt dat Hij altijd bij je is. De derde stroom van zegen komt naar je toe wanneer je ontdekt Hoe groot zijn liefde en kracht is voor jou. Hoe meer je Hem kent, hoe meer je in Zijn zegen zult verkeren. Het vraagt van ons oplettendheid om die vrede niet te laten roven. We vinden die vrede uitsluitend in Gods nabijheid. Wij zoeken Hem, Hij zegent ons.

Gebed: ”Vredevorst, ik heb behoefte aan heel veel vrede, dank u dat u die geeft, amen.”

dinsdag 22 januari 2008

De HERE zal zijn volk sterkte verlenen

Psalm 29:11
"De HERE zal zijn volk sterkte verlenen."

We zeggen het vaak tegen mensen:“Nou, sterkte hoor.” En we hopen dan maar dat die sterkte er ook zal komen. Geen spierkracht, maar geestkracht. Eigenlijk moeten we dat veel beter formuleren. Hier in deze psalm wordt het veel beter verwoord:“De Here zal zijn volk sterkte verlenen.” Geen spoortje twijfel, Hij zal het doen. Als je je niet opgewassen voelt tegen de situatie, zal God je sterkte verlenen. Hij doet dat voor degenen die Hem zoeken. In zijn nabijheid ontvang je weer visie en sterkte. Hij weet wat je nodig hebt, Hij kent de situatie, Hij kent de toekomst.

Gebed:”Vader, maak mij weer sterk, herstel mijn innerlijke kracht, geef mij weer zicht op u, amen.”

maandag 21 januari 2008

Niets is voor de HERE te wonderlijk

Genesis 18:14
"Zou voor de HERE iets te wonderlijk zijn?"

Te wonderlijk om uit te voeren wordt hier bedoeld. Het antwoord is natuurlijk neen, niets is voor God te wonderlijk of onuitvoerbaar. Voor mensen ligt dat anders, een dokter kan nog wel eens zeggen, dat er geen hoop meer is. Hij bedoelt dan: “Mijn mogelijkheden zijn nu op.” Maar die van God zijn grenzeloos. En het wonderlijke is, dat God die grenzeloze mogelijkheden ook aanbiedt aan ieder die gelooft. Alles is dan mogelijk. Mooi toch, dat je voor God nooit een hopeloos geval bent. Hij geeft de moede kracht, de zwakke vermeerdert Hij sterkte.

Gebed: “Almachtige God, leer mij te letten op uw mogelijkheden, in plaats van op mijn onmogelijkheden, amen.”

zondag 20 januari 2008

God is geen man, dat Hij liegen zou

Numeri 23:19
"God is geen man, dat Hij liegen zou."

Soms kun je zo verontrust worden door allerlei gedachtes, dat je terug moet gaan naar de basis. Wat heeft God gezegd? God kan niet liegen, alles wat Hij zegt is waar. Jezus zegt van zichzelf: “Ik ben de waarheid.” Kun je meer zekerheid hebben dan die van Gods woord? Overdenk zijn woord, overpeins zijn beloftes, ze geven je rust en zekerheid.

Gebed: “Vader van alle waarheid, overtuig mij opnieuw wanneer ik twijfel aan uw woord, amen.”

zaterdag 19 januari 2008

Zijn trouw is tot in verre geslachten

Psalm 100:5
"Zijn trouw is tot in verre geslachten."

Als God iets belooft dan houdt Hij zich aan zijn woord. Zijn trouw is beproefd en verbonden aan wie Hij is. Je kunt ervan op aan dat Hij je niet zal teleurstellen. Jou niet, je kinderen niet, je kleinkinderen niet, tot in verre geslachten blijft Hij trouw.

Gebed: “Dank u, trouwe God, dat u voor mijn kinderen en kleinkinderen dezelfde bent als voor mij, amen.”

vrijdag 18 januari 2008

Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid

Psalm 100:5
"Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid."

Goedertierenheid is een moeilijk woord. Het betekent zoiets als vol genade, liefde, goedheid, vriendelijkheid. Het gaat over het karakter van God. Het beeld van God moet je niet bang maken, maar juist geruststellen. Het is daardoor heel voorspelbaar hoe Hij zal reageren op onze zwakheid, Hij is altijd dezelfde. God heeft geen last van stemmingen. Gods karakter hangt niet af van onze daden.

Gebed: “Hemelse Vader, het stelt me gerust dat uw liefde voor mij nooit verandert, amen.”

donderdag 17 januari 2008

Al zit ik in het duister, de HERE zal mij tot licht zijn

Micha 7:8 "Al zit ik in het duister, de HERE zal mij tot licht zijn."

Wat een mooi vers is dit toch. “Ik zal” is de taal van geloof. Alleen als je op God en zijn beloftes blijft zien kun je zeggen: “Ik zal”. En als je eigen krachten te zwak zijn kun je overschakelen en zeggen: “God zal”, “De Here zal” en nog intiemer is: “U zal”, “U zal mij tot licht zijn.”

Gebed: “Al zit ik in het duister, Here, U zal mij tot licht zijn, ik loof u, amen.”

woensdag 16 januari 2008

Al ben ik gevallen, ik zal weder opstaan

Micha 7:8
"Al ben ik gevallen, ik zal weder opstaan."

Soms kunnen mensen zo tegenover elkaar komen te staan dat ze het zelfs leuk vinden als de ander valt. Misschien denkt u ook wel eens dat een ander zich verheugt over uw ongeluk. Maar dan ben je zo met die ander bezig. Richt dan je oog weer op God en zeg: ‘Ik zal opstaan.’ Dat is ook wat de Here Jezus deed. Hij zei: “Ik zal gedood worden, maar ik zal opstaan op de derde dag.” Dat is de taal van geloof. Je kan vallen, maar je zult opstaan, want God is je Helper.

Gebed: “Heer, ik dank u dat ik door uw kracht kan opstaan wanneer ik ben gevallen, amen.”

dinsdag 15 januari 2008

want de HERE is goed

Ps 100:5
"want de HERE is goed"

Het is zo bemoedigend voor je ziel om dit steeds weer te zeggen en te horen. Wat er ook gebeurd is, de Here is goed. Hij doet goed omdat Hij goed is. We herkennen niet in alles zijn goedheid, maar daarom is het krachtig om te blijven zeggen: de Here is goed. Het bouwt je op om te zeggen: de Here is goed. Het kwade dat je leven binnenkomt is niet de vrucht van een goede God. Hij leert je het kwade te overwinnen door het goede, want Hij is goed.

Gebed: “Goede God, leer mij onder alle omstandigheden te zeggen dat U goed bent, amen.”

maandag 14 januari 2008

De HERE verlost de verslagenen van geest

Ps 34:18
De HERE verlost de verslagenen van geest.

Je kunt gevangene worden van je eigen verdriet en je geest niet toestaan weer vrij te zijn, weer te genieten. Je kunt je verslagen voelen en niet meer in staat om op te staan. Ook dan is daar de Here om je te verlossen. Voor alles is een tijd, een tijd om te treuren en een tijd om te lachen. Voor wie niet meer lachen kan is de Heer een verlosser. Je mag opstaan en verder gaan en genieten. Je bent weer vrij.

Gebed: “Here, dank u dat u mijn verslagen geest weer tot leven brengt, amen.”

zondag 13 januari 2008

De HERE is nabij de gebrokenen van hart

Ps 34:18
"De HERE is nabij de gebrokenen des harten."

Een mensenhart breekt meestal van verdriet. Onheil heeft je leven getroffen. Je bent verbijsterd en verslagen en ontroostbaar. Niemand kan je helpen. Op zo’n moment is de Here nabij. Hij is niet de veroorzaker van de ellende, maar de trooster, de helper en ook de genezer van je wonden. Niemand anders dan Hij weet wat een gebroken hart is, want Hij heeft er zelf ook een. Je hoeft op zo’n moment geen woorden te horen. Het is genoeg te weten dat Hij nabij is.

Gebed: “Vader, als ik kapot ben, helemaal stuk zit, dan troost het me dat u er bent, dank u, amen.”

zaterdag 12 januari 2008

Geen veroordeling

Romeinen 8:1
"Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn."

Dit is een heel sterke uitspraak die ook voor de toekomst geldt. Geen veroordeling voor Gods kinderen. De prijs voor je zonden is door Jezus Christus betaald, eens voor altijd. Het is volbracht. Wat er wel is is vergeving en reiniging en vervulling met de Heilige Geest. Zo groei je verder. Laat nooit meer de angst toe dat God je veroordeelt. Hij doet dat niet. Wanneer je een zonde hebt gedaan en je bent het je bewust, keer je dan tot je liefhebbende Vader en biecht het eerlijk op. Hij zal je omarmen en je troosten en zeggen: “Ik begrijp je zo goed, wees niet bang, Ik maak je weer schoon, hier trek maar schone kleren aan.”

Gebed: “Vader help me te geloven dat u mij nooit, maar dan ook nooit veroordeelt en dat uw liefde voor mij nooit vermindert, amen.”

vrijdag 11 januari 2008

de Here zal u in alles inzicht geven

2Timotheus 2:7
"Let wel op wat ik zeg, want de Here zal u in alles inzicht geven."

Vaak begrijpen we de dingen niet en denken: “God zal er wel een bedoeling mee hebben.” Maar dat is niet wat Paulus aan Timotheüs leert. Hij zegt dat God je inzicht zal geven. We hoeven niet in het duister te tasten over wat God allemaal doet en van plan is. Vraag Hem om inzicht in de dingen die van boven zijn. Hij zal ieder die Hem zoekt altijd belonen.

Gebed: “Bron van wijsheid en liefde, ik dank u dat ik bij u mag komen met mijn vragen en dat u mij antwoord en inzicht geeft, altijd, amen.”

donderdag 10 januari 2008

De HERE zal uw ziel bewaren

Psalm 121:7
"De HERE zal u bewaren voor alle kwaad, Hij zal uw ziel bewaren."

In deze psalm voelt een pelgrim zich bedreigd, hij is bang voor de tocht die hij gaat ondernemen. Hij ziet er als een berg tegenop. Maar dan wordt hij bemoedigd door deze belofte. De bergen kunnen veel gevaren hebben, maar er is iemand die groter is dan de bergen, die helpt en bewaart mij voor alle kwaad.

Gebed: “Almachtige Schepper, ik ben zo’n klein mensje in uw schepping dat ik er soms bang van wordt, maar bij u ben ik veilig, amen.”

woensdag 9 januari 2008

Stromen van levend water

Johannes 7:38
"Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien."

Stromen zijn rivieren, meer dan een bron, meer dan een beetje. Levend water is een beeld van de Heilige Geest die God in ons heeft uitgestort. In ons? Voor wie geldt deze belofte? Voor ieder die gelooft in de Here Jezus. Soms voel je je uitgedroogd terwijl de bron in je is. Soms voel je je slap terwijl Gods kracht in je is, Soms voel je je ziek, terwijl de Geneesheer in je is. Een bron hebben is iets anders dan een bron zijn. Door het geloof kun je je gevoel weer levend maken. Als je beseft waarom God bij en in je is, ga je Hem danken en knap je weer op.

Gebed: “Bron van levend water, help mij vandaag om te beseffen dat u altijd beschikbaar en dichtbij bent, amen.”

dinsdag 8 januari 2008

Gij zult rust vinden voor uw zielen

Mattheüs 11:29
"neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen;"

Wat een fijne belofte. Komt allen tot Mij, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Wat is het toch moeilijk voor een mens om zich helemaal over te geven aan God. Om Hem te vertrouwen en om gewoon bij Hem tot rust te komen. Onze ziel verlangt naar die rust, innerlijke rust, dat wat er ook gebeurt, er iemand bij je is die alles overziet en zegt: “Wees gerust. Ik heb alles in Mijn hand.”

Gebed: “Heer, help mij vandaag om geen lasten te dragen die u mij niet oplegt. Help mij om bij u tot rust te komen, amen.”

maandag 7 januari 2008

De HERE houdt de ootmoedigen staande

Psalm 147:6
"De HERE houdt de ootmoedigen staande, maar Hij vernedert de goddelozen ter aarde toe."

In een achtbaan word je vastgesnoerd, zodat je er niet uitvalt, maar we staan ook vast als we gewoon onze dagelijkse dingen doen. Je kunt lichamelijk misschien omvallen, maar God houdt je staande. Niets of niemand krijgt je omver, want God houdt je staande. Hoe alles er ook uitziet, God houdt je staande. Deze belofte is voor ootmoedigen, dat zijn mensen met liefde en geduld, omdat ze weten dat ze toch niet kunnen omvallen.

Gebed: “Vader ik dank u dat u mij staande houdt. Breng dit vandaag steeds in mijn gedachten als ik dreig te vallen, amen.”

zondag 6 januari 2008

De HERE zal u tot een eeuwig licht zijn

Jesaja 60:19
"De zon zal u niet meer tot licht zijn bij dag, noch de maan tot een schijnsel voor u lichten; maar de HERE zal u tot een eeuwig licht zijn en uw God tot uw luister."

Als de zon en de maan geen licht meer geven, blijft het toch licht om je heen voor eeuwig. Wat een mooie belofte, dat de Here je licht is. Zijn woord is een licht op je pad, maar Hij is de lichtbron zelf. Wandel in het licht, dat wil zeggen, in het besef dat het in Gods nabijheid nooit donker wordt. Als de omstandigheden je blik verduisteren, pak dan dit licht.

Gebed: “Licht van de wereld, ik ben zo blij dat ik nooit in het donker hoef te zijn, want u bent mijn licht. Schijn vandaag met uw licht in mijn hart en gedachten, amen.”

zaterdag 5 januari 2008

De HERE zal u stellen tot een hoofd

Deuteronomium 28:13
"De HERE zal u stellen tot een hoofd en niet tot een staart, gij zult enkel opgaan en niet neergaan, wanneer gij luistert naar de geboden van de HERE, uw God;"

Praktisch alle beloftes van God hebben ook een voorwaarde, doen wat God zegt. Maar de hoofdgedachte is dat God het beste voor ons wil. Hoeveel situaties kunnen er zijn, waarvan je denkt: “Dit wil ik niet.” Dan doet God je deze belofte kennen. Hij helpt je om te heersen over elke situatie, om de kop te zijn en de initiatieven te nemen. Het woordje ‘zal’ laat zien dat het een proces is, dus houd moed, de oplossing is nabij.

Gebed: “Heer, soms voel ik me de staart, maar u leert mij vandaag dat ik de kop mag zijn, dank u daarvoor, amen.”

vrijdag 4 januari 2008

Niemand kan iets roven

Johannes 10:29
"Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders."

Als kind probeerde ik mijn vaders hand open te krijgen, maar dat ging niet, hij was veel te sterk. Al ging ik er met heel mijn gewicht aan hangen, dan nog bleef zijn hand gesloten. Zo stel ik me God ook voor en in zijn hand heeft hij mij een plekje gegeven, lekker veilig.

Gebed: “Sterke God, wat een heerlijke gedachte dat u niet toelaat dat iemand mij uit uw hand rooft. Dank u wel daarvoor, amen.”

donderdag 3 januari 2008

Roep tot Mij en Ik zal u antwoorden

Jeremia 33:3
"Roep tot Mij en Ik zal u antwoorden en u grote, ondoorgrondelijke dingen verkondigen, waarvan gij niet weet."

Als in de nacht een van mijn kinderen riep was ik altijd meteen wakker en ging er onmiddellijk heen. Zo leerden ze dat hun vader hoort als ze roepen. God slaapt nooit en hoort ons altijd. Zelfs als we zijn naam fluisteren reageert Hij meteen. En dan komt Hij naar ons toe met een antwoord dat we zelf nooit bedacht zouden hebben. Hij houdt van jou.

Gebed: “Lieve Vader, ik vind het zo knap dat u mij altijd hoort en dat u altijd een oplossing weet. Dank u dat u nooit boos wordt als ik weer roep. Amen.”

woensdag 2 januari 2008

Ik zal dragen, Ik zal torsen en redden

Jesaja 46:4
"Tot de ouderdom ben Ik dezelfde en tot de grijsheid toe zal Ik u torsen; Ik heb het gedaan en Ik zal dragen, Ik zal torsen en redden."

God zal ons tot in de grijsheid blijven omringen met zijn Vaderliefde. Als het nodig is, zal Hij doen wat de belofte zegt: dragen, torsen en redden. Zo raken we nooit in problemen waar we niet meer uitkomen. Ook al zien je aardse ogen Hem niet, Hij ziet jou wel. Niet om te veroordelen maar om te helpen.

Gebed: “Hemelse Vader, ik breng mezelf soms in moeilijkheden door mijn woorden en daden, maar ik weet dat u mij altijd helpt, dank u voor uw draagkracht, amen.”

dinsdag 1 januari 2008

Ik ben met u

Mattheüs 28:20
"En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld."

Wat een geweldige belofte van God. Je wilt iemand bij je hebben als je een moeilijke of onbekende situatie tegenkomt in je leven. God zegt: “Ik ben met je.” Je staat er niet alleen voor. Je kunt op me rekenen. Die 4 simpele woordjes vormen deze dag je rustpunt. Waar je ook in verzeild raakt vandaag, God zegt: “Ik ben met je.” Dat is een zeer geruststellende gedachte voor mensen die er niet alleen voor willen staan.

Gebed: “Vader in de hemel, breng me vandaag veilig waar ik wezen moet, maar waar ik ook kom, u bent met mij, dank u, amen.”